Tarieven – ImmodoX

Tarieven

De kostprijs die u zal worden aangerekend is tweeledig opgebouwd en bestaat uit :

enerzijds uit een fixed fee voor de werkingskosten van ImmodoX zijnde 200 euro + BTW

anderzijds de werkelijke kostprijs van de documenten zelf.

Indien er gebruikt wordt gemaakt van externe deskundigen, landmeters enz. dan zullen deze hun factuur rechtstreeks aan u bezorgen.  De kosten van  bv. een verkavelingsplan, opmetingsplan,  EPC en keuringsattesten enz.  zijn  namelijk  vaak afhankelijk van de grootte van het eigendom of de intensiteit van het werk.

Bij de bestelling van de documenten kunt u aanvinken welke documenten u wenst aan te vragen en wat de kostprijs hiervoor bedraagt.  U kunt tijdens het bestelproces altijd beslissen om niet verder te gaan.  Immodox start sowieso pas met de aanvraag van de verschillende documenten nadat we de betaling van u ontvangen hebben.  Zodra de betaling ontvangen is sturen we u  zo snel mogelijk de gevraagde documenten en een factuur “voor voldaan”.

+32 475 32 09 80