Stedenbouwkundig uittreksel – ImmodoX

Stedenbouwkundig uittreksel

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de verkoper verplicht naar aanleiding van de verkoop van een onroerend goed in het Vlaamse Gewest de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper.

De notaris is gehouden in de verkoopakte melding te maken van het stedenbouwkundig uittreksel dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar bestaande uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:
– of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
– of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
– of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;
– of er op het goed een voorkooprecht rust.

+32 475 32 09 80