Postinterventiedossier – ImmodoX

Postinterventiedossier

Als je gebouwd of verbouwd hebt na 1 mei 2001, heb je bij de verkoop van je woning eveneens een postinterventiedossier nodig.

Het postinterventiedossier (PID) is een verzameling van alle documenten die opgemaakt werden tijdens de bouw of renovatiewerken aan je woning.

Dit dossier bevat bijvoorbeeld de plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties, de namen en contactgegevens van de betrokken architect / veiligheidscoördinator / aannemers die het gebouw gebouwd of verbouwd hebben, de facturen van de werken, etc.

Het is een belangrijk document bij de verkoop van je woning, aangezien het de kopers alle informatie geeft wanneer zij zelf onderhouds- of renovatiewerken willen doorvoeren.

Het PID hoort bij de woning en moet dus gedurende de hele levensduur bij het gebouw blijven. Wanneer er nieuwe werken aan het gebouw gebeuren, moet het dossier aangevuld worden. Wanneer je hiervoor samenwerkt met meerdere aannemers, wordt het PID opgemaakt door de veiligheidscoördinator. Werk je met slechts één aannemer of voer je zelf de werken uit? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het PID. Wanneer het PID ontbreekt, moet je dit dus opnieuw opstellen of opvragen bij de coördinator.

Dit document kan echter door ImmodoX niet worden opgevraagd omdat dit in principe reeds in het bezit dient te zijn van de eigenaar van de woning. Dit dossier kan niet bij overheidsinstanties worden opgevraagd. De eigenaar dient zich zelf te wenden tot zijn aannemer of architect.

+32 475 32 09 80