Keuring elektrische installatie – ImmodoX

Keuring elektrische installatie

Met een keuringsattest van de elektrische installatie bij de verkoop, weet de koper of de elektriciteit aan de normen voldoet.

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke
– ingebruikstelling
– wijziging
– verzwaring
– of uitbreiding.

Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen en laten herkeuren binnen de 18 maanden. Het elektrisch keuringsverslag is 25 jaar geldig.

+32 475 32 09 80