Bodemattest – ImmodoX

Bodemattest

Met een bodemattest weet de koper of de grond die hij wil kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Voor niet-risicogronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en de administratieve gegevens (vb. perceelnummer ) niet wijzigen. De verkoopovereenkomst moet melding maken van het bodemattest en zijn inhoud.

+32 475 32 09 80